مریم معصومی در میدان تجریش در کنار بساط باقالی و لبو عکس گرفت و سپس به یک کافه ی شیک رفت و “اسپرسو” سفارش داد با چیز کیک رژیمی.

مریم معصومی در میدان تجریش

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

41