میلاد کی‌مرام و سحر دولتشاهی در سکانسی از “مستانه”، فیلمی که اکران عمومی آن شروع شد. این عکس را میلاد کی‌مرام به اشتراک گذاشته بود.

میلاد کی‌مرام و سحر دولتشاهی

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

57