نحوه پاکتی کردن شلوار

 

نحوه پاکتی کردن شلوار

به آسانی انواع شلوار و شلوارک را پاکتی کنید
وسایل لازم برای پاکتی کردن شلوار :
شلوار یا شلوارک
نخ
سوزن
قیچی
متر

مراحل ساخت :

 

نحوه پاکتی کردن شلوار

دمپای شلوار یا شلوارک را ۱۲ سانتیمتر به سمت بیرون تا کنید

 

نحوه پاکتی کردن شلوار

دمپا را دوبار تا کنید طوری که سردوز پارچه مانند عکس در قسمت پایینی پارچه شلوار بیفتد
آن قسمتی از دمپا را که در مرحله قبل، تا کرده بودید را دوباره تا کنید، طوری که سردوز پارچه مانند عکس در قسمت پایینی پارچه شلوار بیفتد.

 

نحوه پاکتی کردن شلوار

سر دوز را با سوزن تو بخوابانید تا دیده نشود و لبه آن را مانند شکل دوخت بروید
سر دوز پارچه را با سوزن تو بخوابانید تا دیده نشود و با نخ و سوزن، روی نقطه های مشکی که در عکس می بینید را تمیز بدوزید.

 

نحوه پاکتی کردن شلوار

کناره های پاکتی را یک دوخت بروید که پاکتی شلوار باز نشود

نحوه پاکتی کردن شلوار

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

17