نفیسه روشن با ظاهری متفاوت!

نفیسه روشن برای اکران خصوصی فیلم مایا با تیپ و ظاهری متفاوت ظاهر شد .در ادامه تصاویر این بازیگر جوان سینما و تلویزیون را مشاهده خواهید کرد.

نفیسه روشن با ظاهری متفاوت!

تصاویر در ادامه:

نفیسه روشن با ظاهری متفاوت!

نفیسه روشن با ظاهری متفاوت!

نفیسه روشن با ظاهری متفاوت!

نفیسه روشن با ظاهری متفاوت!

نفیسه روشن با ظاهری متفاوت!

نفیسه روشن با ظاهری متفاوت!

نفیسه روشن با ظاهری متفاوت!

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

68