نقاشی‌های هایپررئال یا فزون واقع‌گرا جزو سبک‌های متاخر نقاشی در جهان هستند که سعی در هرچه واقعی‌تر نشان دادن سوژه‌های خود دارند. کار نقاشان این سبک تا جایی پیش می‌رود که گاهی آثارشان از خود واقعیت هم واقعی‌تر می‌شود!، برای همین گاهی عنوان فراواقعی هم به آن‌ها می‌دهند.

نقاشی‌های عجیبی که به عکس شباهت دارند

نقاشی‌های عجیبی که به عکس شباهت دارند

نقاشی‌های عجیبی که به عکس شباهت دارند

نقاشی‌های عجیبی که به عکس شباهت دارند

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

51