نقاشی با دیدی بیش از حد واقع گرا!

این نقاش آلمانی با استعداد بدون اینکه در رشته هنر تحصیل کند یا کلاس هنر برورد از سن ۳ سالگی شروع به نقاشی کرد و در سن ۷ یا ۸ سالگی اولین نقاشی رنگ روغن خود را به وسیله یکی از اقوام به فروش رسانید.مایک درگز یکی از نقاشانی است که با استفاده از رنگ هایی طبیعی عینا خطوط عکس را میکشد و به نوعی انسان با دیدن نقاشی هایش حس میکند به یک عکس نگاه می کند.

نقاشی با دیدی بیش از حد واقع گرا!

نقاشی با دیدی بیش از حد واقع گرا!

نقاشی با دیدی بیش از حد واقع گرا!

نقاشی با دیدی بیش از حد واقع گرا!

نقاشی با دیدی بیش از حد واقع گرا!

نقاشی با دیدی بیش از حد واقع گرا!

نقاشی با دیدی بیش از حد واقع گرا!

نقاشی با دیدی بیش از حد واقع گرا!

 

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

12