شاهکارهای ویژه ای که تعریف ما را از نقاشی خیابانی عوض می کنند. به راستی خالق این نقاشی که دو مرد اسپانیایی هستند مرز خلاقیت سبک رئالیست را جا به جا کرده اند. این دو مرد کار خود را با هم از سال ۲۰۰۷ آغاز کرده و نقاشی های خیابانی بسیاری خلق کرده اند.

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

56