پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

داستان سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

محور اصلی قصه مجموعه گاهی به پشت سر نگاه کن  امانتداری و رعایت حلال و حرام در کسب درآمد است شخصیت اصلی قصه جلال تابش است که یک کارگاه کوچک سیلندر سازی دارد که  از درآمد اندک آن زندگی خانواده اش می گذرد. جلال از پدر مرحومش آموخته که رزق و روزی حلال ولو اندک بر سر سفره اش ببرد و ذره ای در کارش دچار وسوسه و کسب مال شبهه ناک نشود.

بازیگران سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

در سریال گاهی به پشت سر نگاه کن  علاوه بر امین تارخ و بهاره کیان‌افشار، بازیگران دیگری چون هدایت هاشمی، شبنم مقدمی، الیکا عبدالرزاقی، سعید چنگیزیان، حمید ابراهیمی و… ایفای نقش دارند.

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

تصاویر پشت صحنه سریال به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

مجموعه به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

سریال به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

تصاویر بازیگران سریال به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

پشت صحنه سریال به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

بازیگران سریال به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

سریال به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

تصاویر پشت صحنه سریال به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

مجموعه به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

تصاویر بازیگران سریال به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

پشت صحنه سریال به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

بازیگران سریال به پشت سر نگاه کن

 

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

سریال به پشت سر نگاه کن

پشت‌ صحنه سریال گاهی به پشت سر نگاه کن

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

64