اگر پولاد کیمیایی میدانست که بایرن قرار است از من سیتی ببازد هیچ گاه این عکس را به اشتراک نمی گذاشت. اگر هم می‌گذاشت حداقل این ادا و اطوار ها را در نمی آورد!

پولاد کیمیایی با لباس بایرن مونیخ

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

98