فصل تابستان تیپ های مخصوص به خودش را دارد و اکنون که در نیمه این فصل داغ هستیم به انتخاب مجله GQ به شما پیشنهاد تیپ های مردانه آن هم با الهام گرفتن از افراد مشهور را می دهیم. مجله GQ که مختص آقایان است، از ستاره ها و چهره های مشهور برای این روزهای گرم تابستانی الهام گرفته و چند تیپ به سبک آنها برای آقایان پیشنهاد کرده تا قبل از پایان تابستان حتماً آنها را امتحان کنند.

تصاویر پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

تصاویر پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

تصاویر پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

تصاویر پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

تصاویر پیشنهاد تیپ برای آقایان در تابستان مجله GQ

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

26