معمولا وقتی اسم چهره نگاری و پرتره کشیدن وسط می اید همه به یاد قلم و رنگ می افتند اما با دیدن تصاویر زیر خواهید دید که میتوان با طبیعت هم چهره خلق کرد.امیدوارم لذت ببرید.

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

چهره نگاری با گل و گیاه (هنری خاص و جذاب)

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

48