کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

سلام بر تو ای فرستاده خوبی ها، ای مهربانترین فرشته خاک.
تو از ملکوت آسمان به زمین فرا خوانده شدی تا انسان
را با معنای واقعی اش آشنا کنی. تو،
آفتاب روشن حقیقت بودی در شام تیره زندگی.
از مشرق دلها برآمدی و اکنون،
آسمان تب دار غروب جانگداز توست

کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

کارت پستال رحلت پیامبر (ص)

اللهم صل علی محمد و آل محمد
التماس دعا

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

42