در این بخش از عکس بیست کارت پستال شهادت امام علی را مشاهده میکنید.

کارت پستال شهادت امام علی (ع)

بی علی اصل عبادت باطل است                            بی علی هر کس بمیرد جاهل است
بی علی تقوا گلی بی رنگ و بوست                            بندگی همچون نماز بی وضوست

کارت پستال شهادت امام علی (ع)

کارت پستال شهادت امام علی (ع)

کارت پستال شهادت امام علی (ع)

کارت پستال شهادت امام علی (ع)

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

9