کاریکارتورهایی که حالت کنایه آمیز در بیان حقیقت های تلخ جامعه دارند,که با زبان طنز به تصویر کشیده شده اند.برترین کاریکاتورهای مفهومی را با هم میبینیم.کاریکاتور بطورکلی نوعی نقاشی است که سوژه دلخواه را به صورت مضحک و خنده آوری ترسیم می‌کند.

کاریکاتورهای جدید با موضوعات مختلف

کاریکاتورهای جدید با موضوعات مختلف

کاریکاتورهای جدید با موضوعات مختلف

کاریکاتورهای جدید با موضوعات مختلف

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

36