کشف ماهی عجیب و غریب که می‌تواند راه برود

 کشف ماهی عجیب و غریب که می‌تواند راه برود

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشورهای مشترک‌ المنافع در استرالیا اعلام کرد که

موفق به کشف گونه‌ ای از ماهی‌ها شده که می‌توانند کف دریا راه بروند.

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

46