نوال جورج الزُغبی متولد ۲۹ ژوئن ۱۹۷۲ در لبنان یکی از خوانندگان موفق لبنانی ، عرب است.

نوال الزغبی  Nawal Al Zoghbi  در ۲۹ ژوئن ۱۹۷۲ در لبنان به دنیا آمد و از کودکی به خوانندگی مشتاق بود. آثار او تحت تأثیر پیشگامان خوانندگی عرب چون ام کلثوم در مصر و خوانندهٔ مشهوری چون سمیرا سعید است.

عکس ها و بیوگرافی خواننده زیبای عربی نوال الزغبی Nawal Al Zoghbi

عکس جدید Nawal Al Zoghbi

عکس ها و بیوگرافی خواننده زیبای عربی نوال الزغبی Nawal Al Zoghbi

عکس ها و بیوگرافی خواننده زیبای عربی نوال الزغبی Nawal Al Zoghbi

عکس ها و بیوگرافی خواننده زیبای عربی نوال الزغبی Nawal Al Zoghbi

عکس های نوال الزغبی

عکس ها و بیوگرافی خواننده زیبای عربی نوال الزغبی Nawal Al Zoghbi

بیوگرافی نوال الزغبی

عکس ها و بیوگرافی خواننده زیبای عربی نوال الزغبی Nawal Al Zoghbi

جدیدترین عکس ها و بیوگرافی نوال الزغبی

عکس ها و بیوگرافی خواننده زیبای عربی نوال الزغبی Nawal Al Zoghbi

بیوگرافی نوال الزغبی

عکس ها و بیوگرافی خواننده زیبای عربی نوال الزغبی Nawal Al Zoghbi

عکس ها و بیوگرافی خواننده زیبای عربی نوال الزغبی Nawal Al Zoghbi

دیدگاه‌های شما

دیدگاه خود را ثبت کنید :

22